Genoptræning efter diskusprolaps møder Gamification!

Dette projekt handlede om at flette gamification og sundhedspleje sammen på en eller anden måde, der giver mening. Vi valgte at sætte fokus på genoptræningen efter diskusprolapsskader.

Den eksisterende genoptræningsmetode indebærer at patienten modtager nogle foldere over de forskellige øvelser, med en smule tekst og et billede eller to. Webappen Diskus søger at forbedre dette! Den introducerer videoguides, og mobilenhedens forskellige sensorer benyttes til at måle hver øvelse, som herefter bliver sendt til terapeuten, for mere objektiv og korrekt træning. Desuden tjener patienten point og trofæer, hvilket gør det sjovere at fastholde træningen.

Lavet som en webapp i PHP, som semesterprojekt i 3. semester af Multimediedesign. 2 personer i gruppen, jeg stod for alt i forhold til selve udviklingen af webappen (design, backend, frontend, osv.)


Kategori: Web, Prototype
År: 2014